Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM)
Wetenschapsterrein

Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM)

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) en het NWO-gebied Natuurkunde geven samen mede vorm aan het natuurkundeonderzoek aan universiteiten en instellingen in Nederland.

FOM bevordert fundamenteel natuurkundig onderzoek waarbij het vergaren van nieuwe inzichten en theorieën voorop staat. FOM bestrijkt het hele spectrum van fundamenteel onderzoek, van nieuwsgierigheidsgedreven tot mede door mogelijke toepassingen geïnspireerd onderzoek. In dat laatste ligt ook een belangrijke link naar het bedrijfsleven. FOM voert het onderzoek zelf uit, op twee soorten locaties: in haar FOM-instituten en in onderzoeksgroepen bij universiteiten.

De onderzoeksgebieden van FOM

 • Subatomaire fysica
 • Nanofysica/technologie
 • Gecondenseerde materie en optische fysica
 • Fysica van Levensprocessen
 • Fusiefysica
 • Fenomenologische fysica
 • Overige fysica

Strategie

Met het strategisch plan 2015-2019 getiteld 'Topfysica midden in een veranderende wereld' geeft FOM de richting aan voor het natuurkundig onderzoek in Nederland.

In het plan schetst FOM/N vier ambities met actielijnen:

 • inzet op topfysica als sterke basis;
 • fysica als platform voor multidisciplinair onderzoek;
 • bijdragen aan innovatie, kennisbenutting en impact van de fysica;
 • inzetten voor het Nederlandse wetenschapssysteem vanuit de fysica.

Zoals de titel uitdrukt, bevindt FOM zich in een sterk veranderende wereld. Inderdaad is tegelijk met de publicatie van de strategische plannen van NWO en FOM de aankondiging gedaan dat de komende jaren de NWO-organisatie drastisch zal veranderen. Dit zal leiden tot een omvorming van de FOM, dat gesplitst zal worden in een granting deel dat opgaat in een breder bètadomein en een deel dat de basis zal vormen voor een beheersorganisatie voor alle NWO-instituten. Vanwege de veranderingen binnen de NWO-organisatie zal een aanzienlijk deel van het strategisch plan in een andere bestuurlijke context uitgevoerd moeten worden.

Drie instituten en één ARC

 FOM heeft drie onderzoeksinstituten en één Advanced Research Center

 • AMOLF, instituut voor fysica van biomoleculaire systemen en nanofotonica
 • ARCNL, Advanced Research Center for nanolithografie
 • DIFFER, instituut voor funderend energieonderzoek
 • Nikhef, instituut voor subatomaire fysica

Website

www.fom.nl

Contact

Stichting FOM
Postbus 3021
3502 GA Utrecht

Van Vollenhovenlaan 659
3527 JP Utrecht

tel: +31 (0)30 600 12 11