Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM)
NWO-onderdeel

Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM)

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) en het NWO-gebied Natuurkunde geven samen mede vorm aan het natuurkundeonderzoek aan universiteiten en instellingen in Nederland.

FOM bevordert fundamenteel natuurkundig onderzoek waarbij het vergaren van nieuwe inzichten en theorieën voorop staat. FOM bestrijkt het hele spectrum van fundamenteel onderzoek, van nieuwsgierigheidsgedreven tot mede door mogelijke toepassingen geïnspireerd onderzoek. In dat laatste ligt ook een belangrijke link naar het bedrijfsleven. FOM voert het onderzoek zelf uit, op twee soorten locaties: in haar FOM-instituten en in onderzoeksgroepen bij universiteiten.

De onderzoeksgebieden van FOM

 • Subatomaire fysica
 • Nanofysica/technologie
 • Gecondenseerde materie en optische fysica
 • Fysica van Levensprocessen
 • Fusiefysica
 • Fenomenologische fysica
 • Overige fysica

 Funderend energieonderzoek is een speerpunt in de huidige strategie.

Strategie

Met het strategisch plan 2010-2015 getiteld 'Topfysica midden in de wereld' geeft FOM de richting aan voor het natuurkundig onderzoek in Nederland. Het plan kan als volgt worden samengevat:

FOM zet zich in voor:

Topkwaliteit natuurkundeonderzoek

 • ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en vrij onderzoek;
 • adequate financieringsinstrumenten, goede infrastructuur & competitief klimaat;
 • oog voor multidisciplinaire samenwerking;

Fysica voor de samenleving

 • maatschappelijk relevante onderzoeksprogrammering;
 • samenwerking met de industrie en technologische instituties;
 • kennisbenutting van lopend onderzoek;

Duurzame energie

 • breed nationaal coördinerend instituut voor funderend energieonderzoek;
 • focusgroepen bij de universiteiten;
 • specifiek instrument: Fellowships for Young Energy Scientists (YES!);

Het wetenschapssysteem

 • Sectorplan natuur- en scheikunde;
 • vrouwen in de fysica;

Onderzoeksfaciliteiten

 • grote researchinfrastructuren;
 • verdere internationalisering HFML;
 • focusgroepen bij universiteiten.

 

Met dit plan geeft FOM onder andere een sterke impuls aan het natuurkundig energieonderzoek dat past binnen de Topsector Energie. FOM bouwt het FOM-instituut DIFFER hiervoor uit tot een onderzoeksinstituut voor funderend energieonderzoek met een nationaal coördinerende rol. Daarnaast geeft FOM financiering aan jonge veelbelovende gepromoveerde onderzoekers om een paar jaar in het buitenland aan een uitdagend energievraagstuk te werken.

De drie FOM-instituten

 FOM heeft drie onderzoeksinstituten:

 • AMOLF, instituut voor fysica van biomoleculaire systemen en nanofotonica
 • DIFFER, instituut voor funderend energieonderzoek
 • Nikhef, instituut voor subatomaire fysica

 

Website

www.fom.nl

Contact

Stichting FOM

Postbus 3021
3502 GA Utrecht

Van Vollenhovenlaan 659
3527 JP Utrecht

tel: +31 (0)30 600 12 11