Data Archiving and Networked Services (DANS)
Wetenschapsterrein

Data Archiving and Networked Services (DANS)

DANS bevordert duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens. Hiertoe stimuleert DANS dat wetenschappelijke onderzoekers gegevens duurzaam archiveren en hergebruiken, bijvoorbeeld via het online archiveringssysteem EASY. Ook biedt DANS met NARCIS toegang tot duizenden wetenschappelijke datasets, e-publicaties en andere onderzoeksinformatie in Nederland.

Daarnaast verzorgt DANS training en advies en doet onderzoek naar duurzame toegang tot digitale informatie.

DANS werkt structureel samen met nationale en internationale organisaties op zijn werkgebied. Ook is DANS lid van verschillende internationale organisaties en direct of indirect betrokken bij (inter)nationale projecten.

DANS is een instituut van KNAW en NWO. Er werken ruim vijftig mensen.

Website

www.dans.knaw.nl

Contact

Anna van Saksenlaan 51
2593 HW Den Haag
Postbus 93067
2509 AB Den Haag
tel: +31 (0)70 349 44 50
e-mail: info@dans.knaw.nl