Chemische Wetenschappen
NWO-onderdeel

Chemische Wetenschappen

Met bijna 1500 deelnemers en ruim 200 sprekers en 530 posters is CHAINS het grootste wetenschappelijke chemie congres in Nederland. Het 3-daagse congresprogramma is met zorg samengesteld door de Programmacommissie CHAINS. De plenaire dag op 7 december is voor alle disciplines uit de chemische wetenschap. Op 6 en 8 december is er een focus op een aantal disciplines. Het congres is zowel voor wetenschappers als het bedrijfsleven. De online registratie voor CHAINS 2016 is inmiddels gesloten. U bent er toch ook bij? Als u zich nog niet heeft aangemeld: de online registratie is inmiddels gesloten, maar het is mogelijk om u ter plekke te registreren.

CHAINS 2016

NWO Chemische Wetenschappen stimuleert vernieuwend fundamenteel, strategisch en toepassingsgericht onderzoek. Dit gebeurt onder meer door financiering van onderzoeksprojecten en -programma's en het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten.

De vijftien CW Studiegroepen, die zich ieder richten op een specifiek onderzoeksveld, zijn daarbij van groot belang. De CW Studiegroepen komen jaarlijks bij elkaar tijdens de chemieconferentie CHAINS.

De chemie is verweven met de wereld om haar heen. Innovatie ontstaat vaak op het snijvlak van disciplines, of waar fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek elkaar raken. Chemie bij NWO overstijgt de grenzen van disciplines en brengt wetenschap en maatschappij bijeen. Binnen Nederland, en waar nodig ook daarbuiten.

De zwaartepunten van het chemisch onderzoek liggen in drie hoofdlijnen en is terug te vinden in de koers chemie 2015-2018.

  • Chemistry of Life
  • Chemistry of Materials
  • Chemical Conversion

De resultaten van het onderzoek dat NWO Chemische Wetenschappen financiert, komen ten goede aan de wetenschap, publieke en maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Strategie NWO Chemische Wetenschappen

De strategie van NWO Chemische Wetenschappen sluit aan bij de NWO uitdagingen:

  • Investeren in talent en vrij onderzoek
  • Samenwerken in maatschappelijke uitdagingen
  • Bevorderen van kennisbenutting
  • Internationaal samenwerken
  • Toegankelijk maken van hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten

Meer over de strategie van NWO Chemische Wetenschappen

 


Voorbeeld financieringsinstrumenten

Alle financieringsinstrumenten van Chemische Wetenschappen

Voorbeeld programma's

Alle programma's voor Chemische Wetenschappen

Publicaties

Alle publicaties voor Chemische Wetenschappen