Chemische Wetenschappen
NWO-onderdeel

Chemische Wetenschappen

NWO Chemische Wetenschappen feliciteert CW-voorzitter prof. Ben Feringa met de Nobelprijs voor de scheikunde 2016.

NWO Chemische Wetenschappen stimuleert vernieuwend fundamenteel, strategisch en toepassingsgericht onderzoek. Dit gebeurt onder meer door financiering van onderzoeksprojecten en -programma's en het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten.

De vijftien CW Studiegroepen, die zich ieder richten op een specifiek onderzoeksveld, zijn daarbij van groot belang. De CW Studiegroepen komen jaarlijks bij elkaar tijdens de chemieconferentie CHAINS.

De chemie is verweven met de wereld om haar heen. Innovatie ontstaat vaak op het snijvlak van disciplines, of waar fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek elkaar raken. Chemie bij NWO overstijgt de grenzen van disciplines en brengt wetenschap en maatschappij bijeen. Binnen Nederland, en waar nodig ook daarbuiten.

De zwaartepunten van het chemisch onderzoek liggen in drie hoofdlijnen en is terug te vinden in de koers chemie 2015-2018.

  • Chemistry of Life
  • Chemistry of Materials
  • Chemical Conversion

De resultaten van het onderzoek dat NWO Chemische Wetenschappen financiert, komen ten goede aan de wetenschap, publieke en maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Strategie NWO Chemische Wetenschappen

De strategie van NWO Chemische Wetenschappen sluit aan bij de NWO uitdagingen:

  • Investeren in talent en vrij onderzoek
  • Samenwerken in maatschappelijke uitdagingen
  • Bevorderen van kennisbenutting
  • Internationaal samenwerken
  • Toegankelijk maken van hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten

Meer over de strategie van NWO Chemische Wetenschappen

 


Voorbeeld financieringsinstrumenten

Alle financieringsinstrumenten van Chemische Wetenschappen

Voorbeeld programma's

Alle programma's voor Chemische Wetenschappen

Publicaties

Alle publicaties voor Chemische Wetenschappen