Aard- en Levenswetenschappen
NWO-onderdeel

Aard- en Levenswetenschappen

NWO Aard-en Levenswetenschappen (ALW) financiert en stimuleert hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de aard- en levenswetenschappen.

NWO-ALW organiseert een open competitie voor de allerbeste onderzoeksideeën. ALW stimuleert individueel onderzoekstalent in verschillende fases van hun loopbaan en maakt investeringen mogelijk voor een hoogwaardige infrastructuur ten behoeve van toponderzoek.

NWO-ALW ontwikkelt onderzoekprogramma's die aansluiten op het NWO topsectorenbeleid. Deze worden weerspiegeld in 5 thema's:

Breed onderzoeksterrein

ALW stimuleert met project- en programmafinanciering excellent onderzoek dat bijdraagt aan een diepgaand wetenschappelijk begrip van de aarde en het leven. Het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de aard- en levenswetenschappen is breed en actueel.

De aard- en levenswetenschappen raken aan alle facetten van het leven op aarde, zoals complexe en dynamische processen in de vaste aarde, de oceanen, de atmosfeer, de levende natuur, en in organismen inclusief de mens. De processen spelen zich af op tijdschalen van tientallen miljoenen jaren in de geologie tot nanoseconden wanneer het gaat om moleculaire mechanismen in levende cellen.

Vooruitgang in de technologie van satellieten en diepe boringen tot imaging technologieën en bioinformatica leiden tot een grote versnelling in het onderzoek.

Het huidige NWO-gebied ALW is in 1998 ontstaan uit een fusie van de Stichting Levenswetenschappen (SLW) en de stichting Geologische, Oceanografische - en Atmosferische wetenschappen (GOA).


Financieringsinstrumenten

Alle financieringsinstrumenten van Aard- en Levenswetenschappen

Programma's

Alle programma's voor Aard- en Levenswetenschappen