Onze ambities

Onze ambities

NWO heeft als wetenschapsfinancier de taak om de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek in Nederland te bevorderen: van letterkunde tot astronomie en van aardwetenschappen tot sociologie. Daarnaast laat NWO de vruchten van wetenschappelijke vooruitgang ten goede komen aan de maatschappij. Dat doet NWO met heldere ambities voor het wetenschapsbeleid. Deze ambities komen voort uit de NWO-strategie 2011-2014.

NWO geeft op twee manieren vorm aan haar ambities: door geld voor wetenschappelijk onderzoek via competitie te verdelen, en middels de inzet en faciliteiten van de sterke nationale instituten die NWO beheert.

Wetenschappelijk onderzoek en innovatie vormen de basis voor de welvaart en het welzijn van Nederland. NWO bepaalt haar beleid samen met maatschappelijke partners, de overheid en wetenschappers.

Samen werken aan de groei van wetenschappelijke kennis, kennis waar de samenleving, nu en in de toekomst, ten volle van profiteert: dat is waar NWO voor staat.

Jos Engelen, voorzitter Algemeen Bestuur NWO

Onze 5 ambities

Investeren in talent en vrij onderzoek

Veel doorbraken in de wetenschap worden bereikt in vrij onderzoek. Daarom geeft NWO talentvolle wetenschappers ruimte voor vernieuwend onderzoek. 


Samenwerken in thema’s

Vergrijzing, duurzame economische groei, energievoorziening, klimaatverandering: vraagstukken waarbij wetenschappelijke samenwerking nodig is. Het versterkt ook de Nederlandse concurrentiepositie. 


Bevorderen van kennisbenutting

Bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke partijen kunnen profiteren van wetenschappelijk onderzoek. NWO bevordert deze kennisbenutting zoveel mogelijk. 


Internationaal samenwerken

NWO werkt met vele landen samen om onderzoek te versterken en de Nederlandse wetenschappelijke positie wereldwijd op topniveau te houden.


Toegankelijk maken van hoogwaardige faciliteiten

 NWO biedt wetenschappers toegang tot hoogwaardige faciliteiten die meestal te kostbaar zijn voor een universiteit alleen. Zoals supercomputers,  deeltjesversnellers, of een grote database.