Vernieuwingsimpuls Vidi

Vernieuwingsimpuls Vidi is een financieringsinstrument voor ervaren onderzoekers.

Waarvoor

Vidi is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het stelt onderzoekers die al een aantal jaren onderzoek doen op postdocniveau in staat een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en daartoe zelf één of meer onderzoekers aan te stellen.

Voor wie

U kunt Vidi-financiering aanvragen als u een aantal jaren onderzoek op postdocniveau heeft gedaan. U bent daarin met vernieuwende ideeën gekomen en u heeft die zelfstandig succesvol verder ontwikkeld. U bent maximaal acht jaar geleden gepromoveerd, gerekend vanaf de promotiedatum tot de deadline van de Vidi-ronde.Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Nadere informatie hierover staat in het document 'Veelgestelde vragen'.

U kunt voor Vidi maximaal twee keer een aanvraag indienen.

Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze financiering aanvragen.

Wat aanvragen

Het maximale bedrag is 800.000 euro.

Wanneer aanvragen

Er is elk jaar een aanvraagronde. De deadline voor het indienen van een aanvraag in de ronde 2016 was 6 oktober om 14:00 uur.

Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure.

Beoordeling

Alle Vidi-aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

Criteria

Beoordelingscriteria zijn:

  • de kwaliteit van de onderzoeker,
  • de kwaliteit, het innovatieve karakter en de wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel, en
  • kennisbenutting.

 

Procedure

Elk NWO-wetenschapsgebied heeft een breed samengestelde commissie van wetenschappers die het NWO-bestuur adviseert over de kwaliteit en het belang van de aanvragen. Voor gebiedsoverschrijdende aanvragen is er een aparte commissie.

Alle aanvragen worden ingediend via het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC. Een uitzondering hierop zijn de aanvragen voor het wetenschapsgebied Medische Wetenschappen. Deze moet u indienen bij ZonMw via ProjectNet.

U hoeft pas afspraken te maken met een instituut of universiteit nadat u te horen heeft gekregen dat u financiering ontvangt.

Aspasia

Het financieringsinstrument Aspasia is verbonden aan de Vidi- en Vici-competitie. Voor Aspasia komen in aanmerking:

  • aanvragers die gehonoreerd zijn bij de Vidi- en Vici-competitie,
  • aanvragers die na de interviewselectie wel aan de criteria voor Vidi of Vici voldeden maar door een tekort aan middelen geen financiering kregen.

 

De Aspasia-financiering wordt verleend aan de Colleges van Bestuur die deze kandidaten binnen een jaar na de besluitdatum van de Vidi- of Vici-ronde bevorderen tot UHD of hoogleraar. Meer hierover op de Aspasia-pagina.

Kies een financieringsinstrument

Kenmerken

Type

Persoonsgebonden

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

6 oktober 2016 14:00

Budget

800.000 euro per aanvraag

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)

Wetenschapsterrein

NWO-breed Aard- en Levenswetenschappen Chemische Wetenschappen Exacte Wetenschappen Geesteswetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Natuurkunde Technische Wetenschappen ZonMw

Partners

Ministerie van OCW

Programma

Contact

Coördinator Vernieuwings- impuls Coördinator Vernieuwings- impuls +31 (0)70 3440940 vi@nwo.nl