Vernieuwingsimpuls Veni

Vernieuwingsimpuls Veni is een financieringsinstrument voor pas gepromoveerde onderzoekers.

Waarvoor

Veni is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het geeft pas gepromoveerde onderzoekers de kans om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen.

Voor wie

Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. U bent aan het begin van uw wetenschappelijke carrière en vertoont een opvallend talent voor wetenschappelijk onderzoek. U bent maximaal drie jaar geleden gepromoveerd, gerekend vanaf de promotiedatum tot de deadline van de Veni-ronde.

Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Raadpleeg de lijst van opleidingen die hiervoor in aanmerking komen. Nadere informatie hierover staat in het document 'Veelgestelde vragen'.

U kunt maximaal twee keer een aanvraag indienen voor Veni.

Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze financiering aanvragen.

Wat aanvragen

Het maximale bedrag is 250.000 euro.

Wanneer aanvragen

Er is elk jaar een aanvraagronde. De deadline voor het indienen van een aanvraag in de ronde 2016 was 5 januari om 14:00 uur.

Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure.

Beoordeling

Alle aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

Criteria

Beoordelingscriteria zijn:

  • de kwaliteit van de onderzoeker,
  • de kwaliteit, het innovatieve karakter en de wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel, en
  • kennisbenutting.

Procedure

Elk NWO-wetenschapsgebied heeft een breed samengestelde commissie van wetenschappers die het NWO-bestuur adviseert over de kwaliteit en het belang van de aanvragen. Voor gebiedsoverschrijdende aanvragen is er een aparte commissie.

Alle aanvragen worden ingediend via het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC. Een uitzondering hierop zijn de aanvragen voor het wetenschapsgebied Medische Wetenschappen. Deze moet u indienen bij ZonMw via ProjectNet.

U hoeft pas afspraken te maken met een instituut of universiteit nadat u te horen heeft gekregen dat u financiering ontvangt.

Kies een financieringsinstrument

Kenmerken

Type

Persoonsgebonden

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

5 januari 2016 14:00

Budget

Voor de gehele Vernieuwingsimpuls ronde 2016 is een bedrag van in totaal 150 miljoen euro beschikbaar.

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)

NWO-onderdeel

NWO-breed Aard- en Levenswetenschappen Chemische Wetenschappen Exacte Wetenschappen Geesteswetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Natuurkunde Technologiestichting STW ZonMw

Partners

Ministerie van OCW

Programma

Nieuw NWO: aanpassing financieringsinstrumenten

Op 1 januari 2017 krijgt NWO een nieuwe organisatiestructuur. Dit heeft ook gevolgen voor de financieringsinstrumenten. Lopende instrumenten blijven onveranderd tot een besluit over aanpassing is genomen. NWO kondigt deze wijziging ten minste zes maanden van te voren aan. 2017 geldt nog als overgangsjaar, uiterlijk 1 januari 2018 gaan de nieuwe financieringsinstrumenten van start.

Contact

Coördinator Vernieuwings- impuls Coördinator Vernieuwings- impuls +31 (0)70 3440940 vi@nwo.nl