Vernieuwingsimpuls

De Vernieuwingsimpuls bestaat uit drie financieringsvormen voor talentvolle, creatieve onderzoekers die vernieuwend onderzoek doen.

Waarvoor

De Vernieuwingsimpuls is een competitief programma dat talentvolle en creatieve onderzoekers een persoonsgebonden financiering biedt. De Vernieuwingsimpuls richt zich op de toekomstige topgroep van wetenschappelijk onderzoekers. Het financieringsinstrument maakt het mogelijk onderzoek naar eigen keuze te doen. Zo krijgt vernieuwend onderzoek een impuls en wordt de doorstroom bij wetenschappelijk onderzoeksinstellingen bevorderd.

Voor wie

De Vernieuwingsimpuls omvat drie financieringsvormen, afgestemd op verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers:

  • Veni, voor pas gepromoveerde onderzoekers
  • Vidi, voor onderzoekers die na hun promotie al enkele jaren onderzoek hebben verricht
  • Vici voor senior onderzoekers die hebben aangetoond een eigen onderzoekslijn te kunnen ontwikkelen

Wat aanvragen

Maximaal voor Veni 250.000 euro, voor Vidi 800.000 euro en voor Vici 1,5 mln euro.

Wanneer aanvragen

Sluitingsdata voor aanvragen:

  • Veni-aanvragen, 5 januari 2016, 14.00 uur
  • Vidi-aanvragen, 1 oktober 2015, 14.00 uur
  • Vici-vooraanmeldingen, 24 maart 2016
  • Vici uitgewerkte aanvragen, 25 augustus 2016, 14.00 uur

Beoordeling

Er zijn afzonderlijke beoordelingen voor Veni, Vidi en Vici.


Kenmerken

Type

Persoonsgebonden

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

25 augustus 2016 14:00

Budget

Per jaar 150 mln euro voor Veni, Vidi en Vici samen

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)

NWO-onderdeel

NWO-breed Aard- en Levenswetenschappen Chemische Wetenschappen Exacte Wetenschappen Geesteswetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Natuurkunde Technologiestichting STW ZonMw

Partners

Ministerie van OCW

Programma

Contact

Coördinator Vernieuwings- impuls Coördinator Vernieuwings- impuls +31 (0)70 3440940 vi@nwo.nl