Promotiebeurs voor leraren

Leraren kunnen een beurs aanvragen voor een promotieonderzoek.

Waarvoor

Leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs kunnen een beurs krijgen voor een promotieonderzoek. Het doel is de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. Ook verhoogt een groter aantal gepromoveerde leraren voor de klas de kwaliteit van het onderwijs en versterkt het de aansluiting tussen universiteiten en scholen.

U kunt een promotiebeurs aanvragen voor elk onderzoeksonderwerp. Wel moet u kunnen aangeven welk belang het onderzoek heeft voor uw eigen onderwijspraktijk of het onderwijs in bredere zin.

Voor wie

U moet een aanstelling voor onbepaalde tijd hebben en op het moment van de sluitingsdatum voor het indienen van een aanvraag minstens een jaar in dienst zijn bij een onderwijsinstelling gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of Economische Zaken. Leraren die al gestart zijn met een promotieonderzoek kunnen ook reageren. Vrouwelijke leraren worden nadrukkelijk uitgenodigd een aanvraag in te dienen.

Wat aanvragen

Met de promotiebeurs kan gedurende een periode van maximaal vijf jaar (met ingang van de rondes 2016) een vervanger worden aangesteld voor de helft van uw contractomvang, met een maximum van 0,4 fte vrijstelling.

Wanneer

De deadline voor de tweede ronde in 2016 is dinsdag 6 september (14.00 CET).

Beoordeling

Criteria 

Volledige informatie over de criteria is te vinden in de call for proposals.

De kwaliteit van de kandidaat en het onderzoeksvoorstel wordt beoordeeld aan de hand van twee criteria:

  • Kwaliteit, motivatie en overtuigingskracht van de aanvrager
  • Kwaliteit van het voorgestelde onderzoek en de effecten daarvan

Procedure 

Een wetenschapsbrede commissie beoordeelt de aanvragen en stelt een voorkeurslijst samen. De meeste kansrijke kandidaten worden uitgenodigd voor een interview. De kandidaat presenteert het onderzoeksidee aan de beoordelingscommissie. Het Algemeen Bestuur van NWO neemt tenslotte het definitieve besluit over toekenning van de promotiebeurzen.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

6 september 2016 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

4,5 mln euro. Bij voldoende kwaliteit kunnen ongeveer 30 subsidiebeurzen worden toegekend.

NWO-onderdeel

NWO-breed Aard- en Levenswetenschappen Chemische Wetenschappen Exacte Wetenschappen Geesteswetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Natuurkunde Technologiestichting STW ZonMw Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Programma

Promotiebeurs voor leraren

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)

Partners

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contact

Petiet, Mw. dr. F. Petiet, Mw. dr. F. 070 34 40950 leraren@nwo.nl