Food, Cognition and Behaviour

De financiering Voeding, cognitie en gedrag is bedoeld voor onderzoek naar de interacties tussen voeding en de mens: over gezonde keuzes en gezond eetgedrag, en over de effecten van voeding op cognitieve gezondheid.

Waarvoor

Onderzoek naar de interactie tussen voeding en de mens sluit aan op de kennisbehoefte vanuit het bedrijfsleven en de maatschappij. Het past ook binnen het thema gezondheid van de topsector Agri&Food. Daarom stimuleert NWO fundamenteel en precompetitief onderzoek op dit gebied.

In nauwe samenspraak met industriële partijen en wetenschappelijke partners zijn twee thema's geformuleerd voor deze financieringsronde:

  • De sociale, psychologische, biologische en neurocognitieve mechanismen van voedselkeuze en eetgedrag.
  • Mechanismen van korte- en langetermijneffecten van voedsel (ingrediënten) op cognitieve ontwikkeling, cognitieve gezondheid en cognitieve prestaties.

 

Het onderzoek moet uitgevoerd worden in publiek-private samenwerking: er worden ook financiële bijdragen (matching) vanuit private en/of publieke partijen gevraagd.

Projectidee 

Voorafgaand aan een aanvraag is men verplicht een projectidee in te dienen. De (beoogde) hoofdaanvrager maar ook publieke en private partijen mogen een projectidee indienen.

Voor wie

Een hoofdaanvrager doet de aanvraag namens het projectconsortium. U kunt als hoofdaanvrager optreden als u onderzoeker bent bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. U moet een dienstverband hebben voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor u de financiering aanvraagt, en gepromoveerd zijn.

Wat aanvragen

Financiering is mogelijk voor twee projectvormen, zodat op maat de gewenste samenwerking tussen ondernemers en onderzoekers gerealiseerd kan worden.

Klein project

Een klein project duurt zes tot achttien maanden. De maximaal aan te vragen financiering is 100.000 euro.

Groot project

Een groot project duurt tenminste twee jaar en maximaal vijf jaar. De aan te vragen financiering is minimaal 250.000 euro en maximaal 1 miljoen euro.

Wanneer

Vanaf heden kunnen volledige aanvragen worden ingediend. De sluitingsdatum voor het indienen van volledige aanvragen was

23 juni 2014, 11.59 uur.

De sluitingsdatum voor het indienen van projectideeën was 20 mei 2014, 11.59 uur.

 

Beoordeling

NWO stelt een onafhankelijke beoordelingscommissie in die de aanvragen voor de kleine en grote projecten behandelt.


Kies een financieringsinstrument

Kenmerken

Type

Programmagebonden

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

23 juni 2014 11:59

Budget

3 mln euro

Speerpunt

Thematisch onderzoek Agro Food & tuinbouw

NWO-onderdeel

Aard- en Levenswetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie ZonMw

Contact

Mw. E. van der Wel Mw. E. van der Wel +31 (0)70 3440568 e.vanderwel@nwo.nl