Onderzoekstalent

Onderzoekstalent is een financieringsprogramma met vrije competitie voor hoogwaardig promotieonderzoek voor getalenteerde, aankomende onderzoekers die een aantoonbare ambitie hebben een carrière als wetenschapper op te bouwen. Deze ambitie blijkt onder andere uit de gevolgde opleiding, de gevolgde vakken, behaalde resultaten en ontplooide wetenschappelijke activiteiten.

Waarvoor

Onderzoekstalent biedt de gelegenheid de ambitie te verwezenlijken van uitmuntende studenten binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen om promotieonderzoek te doen. De kandidaat-promovendus wordt aangemeld door een hoogleraar-promotor binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen.

Voor wie

Namens de kandidaat-promovendus dient de beoogd hoogleraar-promotor de aanvraag in. Als beoogd promotor kunt u een aanvraag indienen als:

 • u in dienst bent bij een Nederlandse universiteit, NWO- of KNAW instituut of het MPI voor Psycholinguïstiek te Nijmegen,
 • u een dienstverband heeft voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor u financiering aanvraagt.

Voor de kandidaat geldt een toelatingseis:

 • het cijfergemiddelde van de bacheloropleiding is minimaal een 7,5 (of GPA van 3,37)
 • het cijfergemiddelde van het eerste jaar van de masteropleiding op het terrein van het NWO Gebied MaGW is minimaal een 8,0 (of GPA van 3,95)

Wat aanvragen

U kunt uitsluitend financiering aanvragen voor:

 • personele kosten: vier jaar full time voor een promovendus, en
 • materiële kosten tot maximaal 10.000 euro, inclusief kennisbenutting en datamanagement.

De personele kosten besteedt u aan een full time aanstelling voor de promovendus voor een periode van vier jaar. Deze besteedt de tijd volledig aan het promotieonderzoek dat aan een Nederlandse universiteit wordt uitgevoerd.

Het onderzoeksvoorstel moet liggen op het terrein van de maatschappij- en gedragswetenschappen.

Voor kandidaten die al een aanstelling als promovendus hebben (in binnen- of buitenland) kunnen geen voorstellen worden ingediend. Dit geldt ook voor buitenpromovendi.

Wanneer

 • Sluitingsdatum uitgewerkte voorstellen was 8 maart 2016, 14.00 CET

Beoordeling

Criteria

Voor vooraanmeldingen en uitgewerkte voorstellen zijn verschillende beoordelingscriteria van toepassing:

Beoordelingscriteria Vooraanmelding

 • Opleiding (bachelor en master)
 • Extracurriculaire activiteiten (wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk)
 • Motivering
 • Onderzoeksidee

Beoordelingscriteria Uitgewerkt voorstel

 • Originaliteit en potentiële bijdrage aan de wetenschap
 • Onderzoeksopzet en methoden
 • Kwaliteit kandidaat, begeleiding, inbedding
 • Kennisbenutting

Procedure

De procedure heeft de volgende fases:

 • Vooraanmelding
 • Uitgewerkt voorstel

In beide fases worden in de beoordeling geen referenten ingeschakeld. De vooraanmeldingen worden beoordeeld door beoordelingscommissies. Op basis van de adviezen van deze commissies neemt het Gebiedsbestuur een besluit de beoogd promotor al dan niet uit te nodigen een uitgewerkt voorstel in te dienen.

De kandidaat-promovendus wordt in de fase van uitgewerkte voorstellen uitgenodigd voor een interview met de beoordelingscommissie. Op basis van het interview stelt de commissie een beoordeling op.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

8 maart 2016 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

6,25 miljoen euro

NWO-onderdeel

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Onderzoekstalent

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)

Contact

Dhr. drs. J.S. Voskuilen Dhr. drs. J.S. Voskuilen +31 (0)70 3440989 magwot@nwo.nl