Onderzoekstalent

Onderzoekstalent is een financieringsinstrument met vrije competitie voor hoogwaardig promotieonderzoek voor jonge talenten die een aantoonbare ambitie hebben een carrière als wetenschapper op te bouwen. Voorstellen voor Onderzoekstalent worden ingediend via hoogleraren, universitair hoofddocenten of universitair docenten binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen.

Waarvoor

Met de financiering Onderzoekstalent kunnen getalenteerde, aankomende onderzoekers die de ambitie hebben een wetenschappelijke loopbaan op te bouwen, drie jaar een aanstelling krijgen om promotieonderzoek te doen. De kandidaat-promovendus wordt aangemeld door een hoogleraar, universitair hoofddocent of universitair docent binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen.

Voor wie

Aanvragen mogen maar door één aanvrager worden ingediend: een hoogleraar, een uhd of ud. Let er op dat u de kandidaat-promovendus in uw aanvraag vermeldt.

U kunt een aanvraag indienen als u:

 • in dienst bent bij een Nederlandse universiteit, een NWO- of KNAW-instituut, of het MPI voor Psycholinguïstiek en
 • een dienstverband heeft voor ten minste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de financiering aangevraagd wordt.

Als u aanvraagt als UD of UHD noemt u in de aanvraag ook de hoogleraar die zich bereid heeft verklaard als promotor op te treden.

Per universiteit/instituut kan een beperkt aantal aanvragen worden ingediend bij Onderzoekstalent. Een overzicht van het aantal aanvragen dat per instelling kan worden ingediend in 2014 staat in de call for proposals, paragraaf 5.2.

Wat aanvragen

U kunt uitsluitend financiering aanvragen voor:

 • personele kosten: drie jaar fulltime voor een promovendus, en
 • materiële kosten tot maximaal 10.000 euro, inclusief kennisbenutting.

De personele kosten besteedt u aan een fulltime aanstelling voor de promovendus voor een periode van drie jaar aan een Nederlandse universiteit. Deze besteedt die tijd volledig aan het promotieonderzoek.

Het voorstel moet op het terrein van de Maatschappij- en Gedragswetenschappen liggen.

Het onderzoek dient plaats te vinden aan een Nederlandse universiteit.

Kandidaten die al een aanstelling als promovendus hebben (in binnen- of buitenland), komen niet in aanmerking.


Beoordeling

Criteria

Voorstellen worden beoordeeld op:

 • Originaliteit en potentiële bijdrage aan de wetenschap
 • Onderzoeksopzet en methoden
 • Kwaliteit van de kandidaat-promovendus
 • Wetenschappelijke kwaliteit van de aanvrager
 • Dissertatie
 • Kennisbenutting

Daarnaast let de beoordelingscommissie ook op aanvullende informatie die is verschaft naar aanleiding van de administratief-technische toets.

Procedure

De procedure heeft de volgende stappen:

 • Voorstellen worden administratief-technisch getoetst.
 • De aanvragen worden voorgelegd aan binnen- en buitenlandse referenten, en aanvragers krijgen gelegenheid te reageren op het commentaar van de referenten.
 • Per disciplinegroep beoordeelt een commissie de aanvragen, prioriteert deze en brengt advies uit aan het bestuur van NWO-MaGW.
 • Het bestuur van NWO-MaGW neemt een besluit op basis van de adviezen van de beooordelingscommissies over de honoreringen.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

7 januari 2014 23:59

Type

Persoonsgebonden

Budget

5,3 miljoen euro

NWO-onderdeel

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Onderzoekstalent

Ambitie

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)

Contact

Dhr. drs. J.S. Voskuilen Dhr. drs. J.S. Voskuilen +31 (0)70 3440989 j.voskuilen@nwo.nl