Promoties in de geesteswetenschappen

Het doel van het financieringsinstrument Promoties in de geesteswetenschappen is om de aanwas en de doorstroom van jong talent in de geesteswetenschappen een impuls te geven. De faculteiten geesteswetenschappen van de betrokken universiteiten organiseren de voorselectie voor dit programma.

Waarvoor

Promoties in de geesteswetenschappen biedt talentvolle onderzoekers een betaalde promotieplaats. 

Voor wie

Promovendi worden geselecteerd door de decaan van hun faculteit. Alleen faculteiten die betrokken zijn bij de Duurzame Geesteswetenschappen kunnen promovendi voordragen. Het gaat om de volgende universiteiten:

  • Universiteit Utrecht
  • Universiteit van Amsterdam
  • Rijksuniversiteit Groningen
  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Vrije Universiteit
  • Universiteit Leiden
  • Radboud Universiteit Nijmegen
  • Universiteit Maastricht
  • Universiteit Tilburg
  • Open Universiteit

Voor meer informatie over de voorselectie binnen de faculteiten kunt u contact opnemen met de contactpersonen die genoemd staan in de call for proposals.

De promotor dient de aanvraag in. 

Wat aanvragen

Er kan financiering worden aangevraagd voor een regulier promotieonderzoek (4 jaar, 1 fte of 5 jaar, 0,8 fte) of voor een docentpromovendus (5 jaar, 0,5 fte). De financiering dekt de personeelskosten voor de promovendus. Materiƫle kosten voor onderzoek worden beperkt vergoed.

Wanneer

Aanvragen voor de volgende ronde moeten uiterlijk 3 maart 2016, voor 14.00 uur bij NWO zijn ingediend.

Let op: per 23 december is aan de Call for Proposals een passage over Open Access toegevoegd.

 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

3 maart 2016 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

18.975.000 euro

NWO-onderdeel

Geesteswetenschappen

Programma

Promoties in de geesteswetenschappen

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)

Partners

Regieorgaan Geesteswetenschappen

Contact

Dhr. R. de Jong Dhr. R. de Jong +31 (0)70 3440691 r.dejong@nwo.nl