Internationalisering aard- en levenswetenschappen

Het NWO Gebied Aard- en Levenswetenschappen (ALW) heeft budget gereserveerd voor internationale initiatieven binnen haar wetenschapsveld. Om in aanmerking te komen voor financiering is de mogelijkheid gecreëerd voor het indienen van initiatieven door coördinatoren van internationale activiteiten.

Waarvoor

Het budget is bedoeld voor deelname van Nederlandse onderzoekers in open gezamenlijke activiteiten van NWO-ALW met buitenlandse zusterorganisaties. Concrete onderzoeksprojecten , d.w.z. personeelskosten of materiele kosten ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek, van individuele Nederlandse en buitenlandse onderzoekers buiten deze kaders komen niet in aanmerking. Tevens is het budget niet bedoeld voor financiering van coördinatiekosten, dat wil zeggen de activiteiten en tijdsinspanning van de coördinator binnen een netwerk/samenwerkingsverband. Coördinatoren van internationale activiteiten komen in aanmerking voor het indienen van initiatieven. Het doel van het budget internationalisering is niet de directe financiering van onderzoeksprojecten, maar toegang van Nederlandse onderzoekers tot internationale faciliteiten of Nederlandse deelname aan internationale calls.

Internationale initiatieven die in aanmerking komen voor deze financiering:

  • Bijdragen voor de toegang van Nederlandse onderzoekers tot internationale faciliteiten;
  • Financiering van Nederlandse deelname in internationale subsidieprogramma's georganiseerd met zusterorganisaties (ofwel bottom-up en bilateraal of als onderdeel van instrumenten zoals Joint Programming Initiatives (JPI's) en ERA-NET);
  • Deelname in infrastructurele (bijvoorbeeld ESFRI) projecten. 

Gezien het bijzondere karakter van het budget internationalisering, waardoor slechts een beperkt aantal initiatieven in aanmerking komt, worden aanvragers geadviseerd contact op te nemen met de coördinator voor het indienen van een aanvraag.

Alleen niet-topsector gerelateerde activiteiten komen in aanmerking, topsector gerelateerde activiteiten voor 2014 en 2015 zijn reeds gefinancierd als onderdeel van de innovatiecontracten

Voor wie

Nederlandse coördinatoren (bijv. wetenschappers, beleidsmedewerkers) van internationale samenwerkingsinitiatieven.

Wat aanvragen

Budget is beschikbaar om de Nederlandse deelname in internationale initiatieven op het terrein van de Aard- en Levenswetenschappen mogelijk te maken. Het beschikbare budget is 1 M€ per jaar voor 2014 en 2015.

Wanneer aanvragen

Het Gebiedsbestuur Aard- en Levenswetenschappen besluit twee keer per jaar, in maart en september, over deelname in internationale initiatieven. Voorstellen die uiterlijk 15 februari of 15 augustus zijn ingediend worden meegenomen in de betreffende selectieronde. Een voorstel kan doorlopend worden ingediend, maar het is van belang rekening te houden met het moment van besluitvorming om zoveel mogelijk de meest recente stand van zaken op te kunnen nemen. 

Beoordeling

Criteria

Het Gebiedsbestuur Aard- en Levenswetenschappen beoordeelt voorstellen op meerwaarde voor internationalisering in het wetenschapsgebied en potentie tot versterking van de Nederlandse positie in internationaal verband.

Procedure

Het Gebiedsbestuur Aard- en Levenswetenschappen selecteert rechtstreeks de internationale initiatieven waaraan zal worden deelgenomen. Het Gebiedsbestuur kan besluiten geen enkel voorstel te ondersteunen. Afhankelijk van de vergaderdatum neemt het gebiedsbestuur een besluit over een voorstel binnen zes maanden na indiening.  

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

Doorlopend aanvragen

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

1 mln euro per jaar (voor 2014 en 2015)

NWO-onderdeel

Aard- en Levenswetenschappen

Speerpunt

Internationaal samenwerken

Contact

Dhr. drs. M. Los Dhr. drs. M. Los +31 (0)70 3440508 m.los@nwo.nl