Members of new NWO supervisory board appointed

21 February 2017

Roelof de Wijkerslooth de Weerdesteijn (chair), Adriana Esmeijer, Mirjam van Praag, Willem te Beest and Amandus Lundqvist will be the members of the new supervisory board of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) with effect from 1 March 2017. The Minister of Education, Culture and Science and the Minister of Economic Affairs have made these appointments known in the Dutch cabinet.

Het ministerie van OCW heeft De Wijkerslooth, Esmeijer, Te Beest en Van Praag voorgedragen. Lundqvist is voorgedragen door het ministerie van Economische Zaken. Na het onderbrengen van ZonMw bij NWO zal de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een zesde lid voordragen.

Taken en verantwoordelijkheden raad van toezicht

De raad van toezicht staat de raad van bestuur met raad ter zijde en geeft desgevraagd of uit eigen beweging advies over het beleid van de raad van bestuur. Dit advies heeft betrekking op de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het instellingsplan. Daarnaast zorgt de raad van toezicht voor het voordragen voor benoeming en ontslag van de leden van de raad van bestuur.

Nieuw NWO: nieuwe organisatie en nieuwe bestuursstructuur

De organisatie van NWO wordt efficiënter en transparanter ingericht. Met de invoering van de nieuwe NWO-wet is ook de eerder bekend gemaakte raad van bestuur gestart en zijn de voormalige wetenschapsgebieden geclusterd tot vier domeinen: Exacte en Natuurwetenschappen (ENW); Toegepaste en Technische wetenschappen (TTW); Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en Zorgonderzoek en Medische wetenschappen (ZonMw). De besluitvorming wordt geconcentreerd in een versterkte centrale leiding onder leiding van een nieuwe raad van bestuur die bestaat uit een voorzitter, een portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën (beiden fulltime) en vier wetenschappelijke leden. Deze wetenschappelijke leden zijn tevens voorzitter van de toekomstige domeinbesturen (Exacte en Natuurwetenschappen, Toegepaste en Technische Wetenschappen, Sociale en Geesteswetenschappen en op termijn Zorgonderzoek en Medische wetenschappen). De acht onder NWO-verantwoordelijkheid vallende wetenschappelijke instituten rapporteren rechtstreeks aan de RvB en worden ondersteund door de onlangs opgerichte NWO-institutenorganisatie. Binnen NWO ontstaat daardoor één bureauorganisatie die een goede balans kent tussen aansluiting op domeinen en disciplines en ruimte voor doorsnijdende invalshoeken. Daarmee wordt het aanpassingsvermogen van de organisatie blijvend vergroot.

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO staat voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. Met een budget van ruim 800 miljoen euro investeert NWO jaarlijks in ongeveer 6000 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen. Het gaat zowel om onderzoek uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid als onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. Op basis van adviezen van onafhankelijke wetenschappers uit binnen- en buitenland selecteert NWO de beste onderzoeksvoorstellen. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, beheert en financiert 8 nationale onderzoeksinstituten, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten en bevordert het gebruik van onderzoeksresultaten. 

Source: NWO

Details

Science area

NWO-wide