Colofon

  • visueel ontwerp en interactieontwerp: Fabrique
  • technische realisatie: Finalist
  • vertaling: NST Science
  • fotografie: o.a. Manon Bruininga|DuPho, Peter Ginter, Joan van Nispen tot Sevenaer, Ivar Pel, Shutterstock, Robin Utrecht, Wikimedia Commons, Flickr Creative Commons, SXC.hu, Nadine Salas, Arie Wapenaar, Levien Willemse, Hollandse Hoogte, Ray Wilson photography