Nationale Wetenschapsquiz 2015

Graag betrekken we de wetenschap zelf bij de samenstelling van de Wetenschapsquiz en daarom dagen wij ook dit jaar de Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten uit om bijzondere vragen te bedenken. Uit de inzendingen zal de redactie een aantal vragen selecteren die in aanmerking kunnen komen voor uitzending eind december.

Winnaars 2014 Credits: Robert LagendijkDe vrouwelijke wetenschappers wonnen in 2014 van de duurzame ondernemers. Beeld: R. Lagendijk

Ook dit jaar willen we proberen de inhoud van de vragen te koppelen aan actuele thema’s.

Dit jaar hebben we gekozen voor:

  • klimaat
  • de volmaakte mens
  • biodiversiteit
  • licht
  • water

Deze thema’s kunnen vanuit verschillende disciplines benaderd worden. Dus ook vanuit de geschiedenis, taalkunde of sociale wetenschappen. Wanneer u meedoet, vragen wij u om de volgende informatie aan ons te mailen:

  • Formuleer een zo compact mogelijke, liefs niet googlebare vraag. De vraag moet beredeneerbaar zijn, (dus geen weetje of een enkel feitje).
  • De vraag mag maar één wetenschappelijk correct antwoord hebben waarover geen discussie of controverse bestaat.
  • Geef een korte heldere uitleg van het antwoord.
  • Doe een suggestie om dit antwoord in de studio toe te lichten door middel van een, door onze presentatoren uit te voeren, bijzondere demonstratie of een spectaculair experiment.

Wanneer uw vraag geselecteerd wordt, zal de redactie samen met u de vraag, de antwoorden, de uitleg en de demonstratie verder uitwerken en ‘fijnslijpen’. Voor voorbeelden van vragen en voor meer informatie over de Nationale Wetenschapsquiz: zie het vragenarchief.

Zend uw vraag vóór 10 juni naar de redactie van de Nationale Wetenschapsquiz: nwq@vpro.nl

Wij laten u vóór 30 juni weten of we uw vraag verder willen uitwerken. De bedenkers van de gekozen vragen worden uiteraard uitgenodigd voor het bijwonen van de opnames van de quiz eind november en zullen in de uitzending worden vermeld.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met:

Kim van den Wijngaard (NWO)

Hansje Quartel (VPRO)