NWO en de topsectoren

NWO neemt deel aan het topsectorenbeleid van de overheid, dat binnen negen sectoren samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers en overheid stimuleert. NWO brengt de verschillende partijen bij elkaar om onderzoeksprogramma’s te ontwikkelen.

In het kader van de topsectoren investeert NWO onder andere in publiek-private samenwerking, waarbij wetenschappers en bedrijven samen onderzoeksprojecten opzetten en financieren, en in vrij onderzoek. NWO selecteert te financieren onderzoeksprojecten via het systeem van competitie en volgens de bij NWO gebruikelijke kwaliteitsmaatstaven.


In samenwerking met musea onderzoeken wetenschappers de verf van onder andere deze Mondriaan

Wetenschap, overheid en bedrijfsleven investeren samen

NWO heeft in overleg met alle betrokken partijen haar financiële inzet voor de topsectoren vormgegeven in spelregels. De initiatiefnemer (wetenschap, bedrijfsleven of een combinatie van beide) bepaalt hoe de zeggenschap over de inzet van middelen is georganiseerd. De bijdrage van NWO voor de topsectoren bestaat uit drie pijlers.

  • PPS: publiek-private samenwerking. Gezamenlijke programmering, een private bijdrage is vereist.
  • PPP: publiek-private programmering. Gezamenlijke programmering, een private bijdrage is niet vereist.
  • Vrij onderzoek gericht op de topsectoren, waarbij verschillende NWO-instrumenten kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld talentprogramma's.

Investeren in talent en vrij onderzoek

Bovenop deze gerichte activiteiten realiseert NWO een belangrijk deel van haar bijdrage aan de onderzoeksagenda's van de topsectoren via investeringen in talent en vrij onderzoek. Met haar instrumenten investeert NWO in topsectoronderzoek een bedrag oplopend tot 275 miljoen per jaar vanaf 2015. Daarvan is ruim 100 miljoen euro voor publiek-private samenwerking.


Het NIOZ doet samen met het bedrijfsleven onder andere onderzoek naar medicijnen, eten en biobrandstof uit zeewier. Beeld: K. Timmermans/NIOZ

Oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken

NWO ziet de beste mogelijkheden in het gezamenlijk formuleren van onderzoeksopgaven tussen bedrijfsleven en wetenschap en verbindt deze aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De onderwerpkeuze is veelal het resultaat van overleg tussen wetenschap en bedrijfsleven. Binnen alle varianten verdeelt NWO de middelen op basis van wetenschappelijke excellentie, en waar nodig mede op basis van maatschappelijke relevantie. De gezamenlijke onderzoeksagenda 2014 is geformuleerd in het Kennis- en Innovatiecontract 2014-2015.


Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s)

Om te zorgen dat de gezamenlijke onderzoeksagenda binnen de topsectoren wordt uitgevoerd zijn Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) ingesteld. In een TKI werken partijen over de gehele kennisketen samen om excellent publiek-private samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie te bundelen en uit te voeren. NWO speelt als onderzoeksfinancier een belangrijke rol binnen de TKI´s. De invulling van de NWO-rol per TKI is afhankelijk van haar inhoudelijke en financiële betrokkenheid.

Documenten


NWO-bijdrage